2012

28 DE SETEMBRE. Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament

El 28 de setembre se celebra el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, promogut
per la V Trobada Feminista Latinoamericana i del Carib l’any 1990.
Els darrers anys s’han endurit els atacs al dret de les dones a decidir a diferents Estats d’Europa i
arreu del món (penalització total a Andorra, Malta, Irlanda, Nicaragua, Xile, R. Dominicana i
Paraguay -excepte en cas de perill de la vida de la mare), a més d’un retrocés en les declaracions
de NNUU (Conferència Internacional del Caire, 1994). És per això que la celebració del Dia
Internacional per la Despenalització de l’Avortament està prenent una major rellevància arreu del
món.
A l’Estat espanyol, la campanya d’e-cristians i el moviment catòlic antielecció, els judicis a
professionals i la criminalització de les dones, han augmentat la mobilització del moviment
feminista per l’exigència del reconeixement de l’autonomia de les dones sobre el propi cos, amb la
recuperació de les teories i pràctiques feministes dels anys 80 pel dret a l’avortament.
L’any 2010 es va aprovar la Llei de Drets Sexuals i reproductius i d’interrupció voluntària de
l’embaràs que, malgrat estar lluny de la promoguda pel moviment feminista des dels anys 70
suposa el reconeixement del dret a decidir durant les primeres catorze setmanes.
Ara, seguint l’onada ultracatòlica que assetja Europa, el govern anuncia una reforma d’aquesta llei,
inicialment prevista per finals del 2012. Poc en sabem de com es concretarà, però han explicitat
l’objectiu de tornar a una llei de supòsits que sembla serà de les mes restrictives d’Europa.
Avui, les dones i col·lectius feministes que formem part de l’espai de coordinació 28s, aplegades
per a reivindicar l’autonomia sobre el propi cos, manifestem,
* que les dones hem decidit, decidim i decidirem sobre la nostra maternitat, malgrat les retallades
en recursos, la manca de suport de l’Estat a la maternitat i la restricció dels nostres drets, sigui
quina sigui la llei existent,
* que no acceptarem cap retrocés legal, cap llei que suposi una tornada a la clandestinitat de la
pràctica de l’avortament, la qual cosa suposa una violencia directa contra les dones.
* que la pràctica del dret a decidir i l’autonomia sobre el propi cos és la única manera de reduir els
embarassos no desitjats i la pràctica de la interrupció de la gestació. Només amb una bona
educació sexual i afectiva, amb mitjans anticonceptius, amb relacions igualitàries i lliures de
violència, i amb l’apoderament de les dones sobre els nostres cossos i vides es pot prevenir
l’avortament.

NI UN PAS ENRERE EN ELS NOSTRES DRETS I LLIBERTATS
DRET A DECIDIR
AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT